Ẩm thực

Belvedere

Thể loại ẩm thực

  • Món Áo
  • Món quốc tế

Không gian

  • Phù hợp với gia đình
  • Truyền thống

Các chi tiết khác

  • Gọi món (à la carte)
  • Chỗ ngồi ngoài trời